De Lieve VrouwFilmproject Beste Vrienden in slotfase

Het filmproject Beste Vrienden van Ruwan Heggelman vordert gestaag. Komende week wordt er gefilmd en gemonteerd. De film zal eveneens beelden tonen van de Finale van Tristan Keuris. Het resultaat zal in het voorjaar van 2015 te bewonderen zijn in Theater Film Café De Lieve Vrouw !

Details

Geef € 10,- voor dit prachtige muziekevenement !

 

Tristan Keuris was een Amersfoorts componist die internationaal wordt gezien als de grootste naoorlogse componist van Nederland. In 2013 is voor het eerst het Tristan Keuris Kamerconcert Concours georganiseerd door Scholen in de Kunst en het Amersfoorts Cultuurfonds. Wat het concours zo bijzonder maakt, is de unieke samenwerking tussen professionele musici en amateurs, zodat deze laatste groep de mogelijkheid en het podium krijgt om zich verder te ontwikkelen. Mede door het succes van dit kamermuziekconcours heeft het Amersfoorts Cultuurfonds in samenwerking met Matching Arts het initiatief genomen om in 2014 het Keuris Componisten Concours (KCC) te organiseren.

Uit wereldwijde inzendingen is een aantal werken geselecteerd die gespeeld zijn tijdens het Finale Concert van het Keuris Componisten Concours op 24 mei 2014 in Amersfoort. Het publiek heeft kunnen genieten van prachtige nieuwe muziek, die voor het eerst werd uitgevoerd. De meeste bezoekers vonden het heel bijzonder om zoiets mee te maken.

Naar verwachting wordt het Tristan Keuris Concours een internationaal evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd. Dat is alleen mogelijk, door giften van donateurs. Het Tristan Keuris Kamermuziek Concours 2015 heeft een startkapitaal nodig van € 10.000, – De organisatie ligt in handen van Scholen in de Kunst en MatchingArts. Het Amersfoorts Cultuurfonds ondersteunt als partner dit evenement.

Het Tristan Keuris Concours zoekt 1.000 fans. Dus voor een tientje, kunnen we dit met elkaar realiseren! Natuurlijk mag meer of minder ook. Cultuur hoeft niet duur te zijn! Wat levert ’t je op?

 1. De voldoening dat jouw bijdrage het mogelijk maakt dat beginnende musici zich kunnen ontwikkelen naar een professioneel niveau.
 2. Een vrijkaartje, vanaf een donatie van € 10, – voor de Finale van het Tristan Keuris Concours 2015!

Je kunt een bedrag naar keuze overmaken op NL59RABO0135187214 tnv Het Amersfoorts Cultuurfonds, onder vermelding van “1.000 fans voor Tristan Keuris”.

Hartelijk bedankt!

Details

ACF zoekt bestuursleden en vrijwilligers

 
skin1.header-logo-regular

 

Het is even stil geweest rond het ACF. Dat ligt niet alleen aan de zomerperiode, maar ook aan een bestuurswisseling en het vertrek van enkele bestuursleden. Gabino Dorigo heeft de voorzittershamer doorgegeven aan Ruud Reijnders. Ruud is dus niet langer meer secretaris. Zijn opvolger is Caro Berghuis. Gabino is als bestuurslid verantwoordelijk voor de initiatieven van culturele ondernemers om een bijdrage van het ACF. De posities van Guido van der Brug als vice-voorzitter en Raimond Dufour als penningmeester, zijn ongewijzigd. Pieter Weeder en Corine van Winden hebben opgezegd als bestuurslid. Pieter blijft als vrijwilliger verbonden met het ACF. Hoewel er begrip is voor hun besluit, vindt het bestuur het wel jammer en bedankt hen voor hun intensieve betrokkenheid en inzet!

Dat betekent dus wel, dat we wat ‘onderbezet’ zijn. We hebben bestuursleden of vrijwilligers nodig voor onder meer PR, contact met de pers, marketing en fondsenwerving. Heb je belangstelling? Neem dan contact op met de secretaris van ACF en we plannen een kennismakingsgesprek:

secretaris@amersfoortscultuurfonds.nl

Details

Op een mooie Pinksterdag…

Hebben zo’n 8.000 bezoekers kunnen genieten van het eerste FC Amersfoort Thuis Festival. ACF heeft dit mede kunnen realiseren door een financiële bijdrage. Het evenement richtte zich op een breed publiek van popliefhebbers.

Het festival was zondag op het Eemplein en later ook op meerdere plekken in de binnenstad. Op het podium stond onder meer de bekende Amersfoortse artiest Blaudzun, net als zijn stadsgenoot Wudstick.

Ook bekende acts als Handsome Poets en Great Minds waren geboekt. De organisatie spreekt van een geslaagde première.

ACF wil hiermee ook de popcultuur in Amersfoort stimuleren. Vanwege het grote succes heeft het concert absoluut in een behoefte voorzien. De organisatie van FC Amersfoort hoopt dit succes komende jaren te kunnen herhalen. Wij sluiten ons daarbij aan.

Info: www.fcamersfoort.com

Details

Benefietdiner ACF en Rotary is even van de baan

Het benefietdiner voor ondernemers uit Amersfoort e.o. op 30 oktober gaat niet door. Het was de bedoeling om het op 30 oktober 2014 te organiseren, samen met de Rotary Amersfoort. De opbrengst was bedoeld om het Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO) financieel te ondersteunen voor een concours in Wenen in 2017. De reden van het uitstel is onder meer de immense organisatie en de financiële risico’s. Uitstel is niet altijd afstel. Het initiatief ligt bij de Rotary om te bekijken of een dergelijk evenement in de toekomst nieuw leven kan worden ingeblazen.

Details

‘Most fragile’ in De Nieuwe Stad

‘Most fragile’ is een unieke tentoonstelling waarin beeldende kunst gecombineerd wordt met muziek, dans en fragiele eetkunst.

Bij de opening op zaterdag 11 oktober 2014 wordt ‘most fragile’ ook getoond in muziek en dans en geproefd in fragiele eetkunst.

Daarnaast worden er in de 4 weken durende expositie andere performance kunstenaars uitgenodigd om hun werk te laten zien.

Om dit project te kunnen realiseren is de financiële steun van onze donateurs zeer welkom!  Dat kan via de sponsorkunstsite van het ACF.

Details

Foto’s finale Keuris Componisten Concours 24 mei

Keuris was een Amersfoorts componist die internationaal wordt gezien als de grootste naoorlogse componist van Nederland. In 2013 is voor het eerst het Tristan Keuris Kamerconcert Concours georganiseerd door Scholen in de Kunst en het ACF. Mede door het succes van dit concert heeft Matching Arts het initiatief genomen om in 2014 het Keuris Componisten Concours (KCC) te organiseren, wat door het ACF is gesponsord met een bedrag van € 4.000,–

Tijdens de voorspeeldag op 22 maart is uit wereldwijde inzendingen een aantal werken geselecteerd die gespeeld zijn tijdens het Finale Concert van het Keuris Componisten Concours op 24 mei 2014 in Amersfoort. Het publiek heeft kunnen genieten van prachtige nieuwe muziek, die voor het eerst werd uitgevoerd. De meeste bezoekers vonden het heel bijzonder om zoiets mee te maken.

1e prijs categorie orkest: Frank van Gompel (Nederland)

1e prijs categorie ensemble: Aspasia Nasopoulou (Griekenland)

Publieksprijs categorie orkest: Leon Firšt (Slovenië)

Publieksprijs categorie ensemble: Aspasia Nasopoulou (Griekenland)  en de volgende foto’s

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 47

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 46

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 45

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 44

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 43

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 42

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 41

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 40

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 39

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 38

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 37

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 36

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 35

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 34

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 33

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 32

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 31

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 30

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 29

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 28

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 27

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 26

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 25

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 24

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 23

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 22

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 21

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 20

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 19

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 18

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 17

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 16

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 15

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 14

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 13

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 12

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 11

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 10

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 09

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 08

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 07

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 06

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 05

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 04

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 03

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 02

 • Fotografie Paul Voorthuis – Keuris Concours 2014 – MatchingArts 01

Details

Publicatie van het manifest van het Amersfoorts Cultuurfonds

Cultuur wordt meer een zaak van burgers en bedrijven dan van de overheid
Leven en werken in de stad wint aan kwaliteit door een levendig cultureel klimaat 
 

 skin1.header-logo-regular

 

 • Passie voor cultuur is wat ons bindt
 • We staan voor méér cultuur in Amersfoort
 • We steunen met geld, kennis en kunde nieuwe culturele initiatieven voor een breed publiek  in Amersfoort
 • We dagen cultureel ondernemerschap uit
 • Donerende burgers en ondernemers belonen we met loyalty acties
 • Zo houden we de cultuur levendig, en voor iedereen toegankelijk

De focus voor 2015 ligt op:

 • Nieuwe Muziek
 • Cultuur in de wijk
 • Film & Foto
Details

VIP-kaarten finale Keuris Componisten Concours 24 mei !!

Het ACF heeft voor haar donateurs een VIP-kaart voor de finale van het Keuris Componisten Concours (KCC) op 24 mei in de Veerensmederij. Heb je als donateur nog geen mail ontvangen ? Stuur dan een bericht naar: info@amersfoortscultuurfonds.nl. Ook de eerste 10 nieuwe donateurs ontvangen een VIP-kaart voor de finale als welkomstcadeau.

tristan keuris componisten concours iconWat brengt deze finale ons?

Keuris was een Amersfoorts componist die internationaal wordt gezien als de grootste naoorlogse componist van Nederland. In 2013 is voor het eerst het Tristan Keuris Kamerconcert Concours georganiseerd door Scholen in de Kunst en het ACF. Mede door het succes van dit concert heeft Matching Arts het initiatief genomen om in 2014 het Keuris Componisten Concours (KCC) te organiseren, wat door het ACF wordt gesponsord met een bedrag van € 4.000,–  Naar verwachting wordt dit een internationaal concours dat jaarlijks wordt georganiseerd.

Tijdens de voorspeeldag op 22 maart is uit wereldwijde inzendingen een aantal werken geselecteerd die gespeeld worden tijdens het Finale Concert van het Keuris Componisten Concours op 24 mei 2014 in Amersfoort. Deelnemers krijgen de kans met professionele musici en componisten te repeteren én op te treden met het Dutch Ensemble tijdens dit Finale Concert.

Plaats en tijd

Zaterdag 24 mei 2014
Finale Concert, 20.00 uur
De Veerensmederij
Soesterweg 330
Amersfoort

Details

Intieme 2e jaarvergadering Amersfoorts Cultuurfonds


Op 25 maart is de tweede  jaarvergadering van het ACF gehouden op het kantoor van Bolscher Brug Deijl Notarissen aan de Utrechtseweg 125 te Amersfoort,  in het Koetshuis. De opkomst was minder groot dan verwacht, maar het was voor wie aanwezig was een inspirerende avond. Henry Keller van Matching Arts gaf een mooie presentatie over het komende Tristan Keuris Concours.
Een andere bijzondere spreker was Harmen Zijp (de Spullenmannen, de War). Iedereen heeft daar op zijn/haar manier iets van meegenomen. Het lijkt simpel, maar wie doet nu iets omdat het gewoon leuk is om te doen? Harmen is hierin de kunst meester!

De Spullenmannen

NB: Het Jaarverslag ACF 2013 staat op de website.

Details