Winnaar ACF Zomerpuzzelkrant binnenkort bekend

 

De Zomerpuzzelkrant van BDU heeft meer dan 100 inzendingen ontvangen. Deze zomerpuzzelkrant was bijgesloten bij de Stad Amersfoort. Inmiddels heeft de trekking plaatsgevonden en is een winnaar is geworden. Deze trekking heeft plaats gevonden bij Paul Goudsmit en Jane Tipping. Zij zijn eigenaar van Krachtwijk Bed & Breakfast in Hoogland-West

 

Wie de winnaar is geworden, zal bekend gemaakt worden in de Stad Amersfoort. Maar u bent ook winnaar, want u heeft mee gedaan met de puzzel die aangeboden is door het Amersfoorts Cultuur Fonds. Dit fonds is opgericht om subsidies te verstrekken aan activiteiten die door Amersfoorters worden georganiseerd en ook uitgevoerd worden door hen. Dus voor en door Amersfoorters. Om dit blijvend te kunnen willen we u vragen om een vrijblijvend ‘subsidie’ te geven aan dit fonds, want samen zijn we met u een Kei in onze Amersfoortse Kunst en Cultuur.

 

Alvast bedankt voor uw gift die u kunt overmaken op ons IBAN nummer is: NL59 RABO 0135 1872 14 t.n.v. Amersfoorts Cultuur Fonds te Amersfoort.

 

Met vriendelijke groeten

Gerard Hilhorst  Bestuurslid van Amersfoorts Cultuur Fonds Wittert van Hooglandlaan 28 3828 LH Hoogland

:mailto:Gerard01@planet.nl  (033  – 4532800 of 06 281 844 21

Details

Oorkonden ere-lidmaatschap Amersfoorts Cultuur Fonds uitgereikt

Afgelopen week zijn een drietal oorkonden van ere-lidmaatschap Amersfoorts Cultuur Fonds uitgereikt aan een bestuursleden van dit Cultuurfonds. Dit vond plaats in het restaurant De Faam te Hoogland. Zij namen afscheid van het bestuur. Dit waren Ruud Reijnders, Guido van der Brug en Pieter Weeder. Uit handen van voorzitter Gert-Jan Hoogeveen ontvingen zij deze oorkonde samen met een heerlijk fles Vidigal Wijn. Deze werd gesponsord door Wijnhuis Alexander te Hoogland.

Zo kreeg Ruud Reijnders deze oorkonde, omdat hij sinds 2015 voorzitter was en voorheen secretaris.

Guido van der Brug was sinds de oprichting in 2011 van dit fonds vice-voorzitter. Samen met Gabino Dorigo heeft hij dit fonds opgericht.

Last but not least ontving Pieter Weeder ook deze oorkonde, omdat hij zich jarenlang heeft ingezet voor de ABC-commissie. Deze commissie beoordeelde voor het bestuur alle subsidieaanvragen: Cultuur van Amersfoort, voor Amersfoort, door Amersfoort.

Email reactie

De volgende dag schreven zij naar het bestuur een email met de tekst: “We willen het bestuur graag nogmaals hartelijk danken voor drank, spijs en mooie woorden ter afscheid van ons. Het was gezellig elkaar zo nog een keer te treffen. Het is net als onkruid, het ACF vergaat niet en ik wens jullie een bloeiende toekomst.

Gluren bij de Buren 2018

Ook dit jaar is het Amersfoorts Cultuur Fonds zichtbaar tijdens de 10e editie van Gluren bij de Buren. Dit vindt plaats op zondagmiddag 11 maart a.s. tussen 12:00 – 18:00 uur. In 5 woonkamers zijn wij aanwezig om e.e.a. te vertellen over dit fonds en wat wij betekenen voor Amersfoorters en door Amersfoorters. We willen een kei van een cultuurfonds zijn. In de speciale Gluren bij de Buren krant is te zien in welke woonkamers we aanwezig zijn. Deze zijn aangemerkt met het logo van dit fonds. Dus kom kijken en genieten en vooral in deze 5 bijzondere woonkamers.

Details

Uitnodiging Vrienden- en donateursavond Amersfoorts Cultuurfonds 12 april 2017 in Het Koetshuis

 

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse vrienden- en donateursavond van het Amersfoorts Cultuurfonds op woensdagavond 12 april van 19.30 – 22.00 uur in Het Koetshuis, Utrechtseweg 125 Amersfoort. Het programma start om 20.00 uur, maar u bent van harte welkom vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en wat lekkers.

Voorzitter Ruud Reijnders zal deze avond leiden.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Bijpraten over de activiteiten van het ACF van het afgelopen jaar
  • Maatschappelijke doelstelling ACF in 2017/2018: zoeken naar verbinding met alle inwoners van Amersfoort
  • Proeverij van de komende evenementen
  • Nynke Geertsema vertelt over het stadsdichterschap, muurpoëzie en leest voort uit eigen werk
  • Gezellige netwerkborrel

De muziek wordt verzorgd door Inflastructuur: jazz/brass en ‘gewoon leuke liedjes’!

Graag aanmelden voor 10 april 2017 bij: secretaris@amersfoortscultuurfonds.nl

 

Adres + parkeren

Het Koetshuis

Utrechtseweg 125A

Amersfoort

 

Parkeren is mogelijk op het terrein naast het Koetshuis en BolscherBrugDeijl Notarissen en op de Utrechtseweg.

Details

Kerstboodschap Amersfoorts Cultuur Fonds

De tijd vliegt! We zitten alweer even in het nieuwe culturele seizoen 2016 – 2017 en al bijna in het nieuwe jaar. In deze nieuwsbrief krijgt u als zeer gewaardeerde donateur en Vriend van het ACF een update van culturele en kunstzinnige projecten die we dankzij uw hulp financieel kunnen ondersteunen. Dat kan op bankrekeningnummer: NL59RABO 0135187214 t.n.v. Stichting Amersfoorts Cultuurfonds. We vertrouwen er op dat u dit ook in het nieuwe jaar blijft doen. Het gaat zoals u weet, niet om enorme bedragen. Ons uitgangspunt om een project te ondersteunen is: ‘Van, voor en door Amersfoort’. We willen met onze beperkte middelen vooral bijdragen aan het stimuleren van startende en jonge kunstenaars en aan culturele en kunstzinnige uitingen die mensen met elkaar verbinden. Kunstenaars weten ons over het algemeen goed te vinden. En we blijven actief met het vinden van nieuwe donateurs! Zoals u misschien weet bestaat het ACF geheel uit vrijwilligers.
Veel handen maken licht werk, dus als je ervaring hebt met Facebook, fondsenwerving en dat soort zaken, ben je zeer welkom!

Naast deze nieuwsbrief zijn we ook te vinden op de onze website, LinkedIn, Facebook en twitter.

 

Het Bestuur van Amersfoorts Cultuurfonds wenst u alvast fijne kerstdagen en een mooi cultureel 2017 toe!

Hartelijke groet,

Ruud Reijnders, Guido van der Brug, Gert-Jan Hoogeveen, Gerard Hilhorst, Mariëtte Christophe, Pieter Weeder en Caro Berghuis.

Details

Welke projecten ondersteunt het ACF dankzij uw donatie?

Hoe bepalen we nu welke projecten we met hulp uw donaties kunnen ondersteunen? Onze doelstelling is vrij breed: ‘cultuur van, voor en door Amersfoort’. We helpen (beginnende) kunstenaars met een financiële bijdrage op weg om hun project te realiseren. We stimuleren vooral vernieuwende kunst met een hoge mate van artisticiteit. Het hoeft niet ‘groots en meeslepend’ te zijn. De grote evenementen worden voldoende ondersteund, al dan niet door de Gemeente.

Dit is hard nodig, want er is een uittocht gaande van kunstenaars uit Amersfoort. Onze Gemeente lijkt vooral oog en oor te hebben voor de economische waarde en kosten van kunst. Helaas minder voor de sociale opbrengst zoals welzijn en verbinding tussen alle Amersfoorters. De projecten die hieraan bijdragen staan op onze website. De meest recente projecten hebben wij u op onze jaarlijkse bijeenkomst op 12 april in de Flint gepresenteerd. In vogelvlucht zijn dat: Van Kniertje tot Diva, Het Tristan Keuris Kamermuziek Concours 2015, Filmproject, Beste Vrienden, Teatro Obstinato, Ik ben Rugby, Het Wilde Oog: Nachtgrond in Amersfoort, Women Unlimited – Dance for Freedom, Keuris Concours 2016, Poppen in het Park.

Details

Emmaschool in de Flint

In februari 2016 ontvingen we een aanvraag van Harmen Quast, docent drama van de Koningin Emmaschool Amersfoort.

Samen met Hans Muris, vakdocent Muziek, heeft Harmen gewerkt aan het theaterproject ‘Emmaschool in de Flint’ voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Het theaterproject maakt onderdeel uit van het curriculum van het lesprogramma en is al twee keer eerder met groot succes uitgevoerd in Theater De Lieve Vrouw Het ACF heeft als co-financier ervoor gezorgd dat ook dit jaar de voorstelling in het Theater De Lieve Vrouw kon plaatsvinden.

Wie er het meest aan hebben zijn de leerlingen zelf. Voor hun zelfbeeld is de ster in een show zijn in een ‘echt’ theater van grote waarde. Gezien worden en bevestigd te worden in hun (eigen)waarde door deze bijzondere mogelijkheid te krijgen.

Ook brengt het onze leerlingen dichterbij de ‘gewone’ maatschappij, die helaas voor hen vaak toch op afstand blijft. Daarnaast profiteert het netwerk en de samenleving op de lange termijn mee. Beperkte jongeren die goed in hun vel zitten en alle ruimte hebben om zicht te ontplooien kosten de samenleving op termijn minder, dan jongeren die angstig blijven en in een beperkt wereldje blijven zitten, waardoor meer dure begeleiding nodig is. De ster zijn in een show in een echt theater is een gouden kans om aan beide dingen te werken.

En de Amersfoorts burgers hebben de kans om een mooie voorstelling te zien, geschreven en opgevoerd door verstandelijk beperkte jongeren. De verbinding die zo tot stand komt tussen jongeren met een beperking en de burgers van Amersfoort is van grote waarde. Deze twee gescheiden werelden moeten elkaar vaker ontmoeten. Door de voorstelling op te nemen in Theater De Lieve Vrouw, en dus ook hun reguliere communicatie, wordt er een veel grotere doelgroep bereikt en worden drempels voor het bezoek van deze doelgroep verlaagd.

Het ACF is van mening dat het een sympathiek initiatief is om kinderen uit het speciaal onderwijs in het Onze Lieve Vrouw Theater te laten optreden. Graag willen we met onze ondersteuning laten zien dat we er zijn voor alle Amersfoorters!

Details

Muurgedichten – Stichting Muurpoëzie

Op 30 september 2016 waren we getuige van de onthulling door onze burgemeester Lucas Bolsius, van de eerste vier muurgedichten in de historische binnenstad van Amersfoort. Op zo’n 10 ‘kale’ wanden van panden worden in 2016 en 2017 gedichten en/of korte poëtische teksten geplaatst die inspirerend zijn, die gaan over de plek of omgeving of over een thema dat op die plek actueel is of was.

Met een glas champagne in de hand wandelden we op een zonnige vrijdagmiddag in gezelschap van stadsdichter Nynke Geertsma, de andere dichters, de burgemeester en belangstellenden, door de stad. Het was bijzonder om de dichters uit ‘eigen werk’ te laten voordragen. Hilarisch was een van de laatste onthullingen, die niet helemaal vlekkeloos verliep…

Metamorfose van Burgemeester Lucas Bolsius ‘voor en na’

We kijken uit naar de volgende muurgedichten, die een toegevoegde waarde bieden aan de schoonheid en geschiedenis van onze binnenstad. Het ACF ondersteunt het project dan ook van harte omdat het een bijdrage levert aan de ‘beleefbaarheid van het cultureel erfgoed’.

Details

Kleinkunstfestival Malleman – Stichting Kleinkunst Amersfoort

Ben Groenedijk wil met het festival een staalkaart bieden van de Nederlandse kleinkunst. Het accent ligt op jong talent en ook zeker uit de Amersfoortse regio. 

In de eerste editie, op 2e Paasdag 17 april 2017, komen er tien podia in de binnenstad van Amersfoort en evenzovele artiesten. De finale vindt plaats in De Flint, met een keur van cabaret, luisterliedjes, stand up comedy, plezierdichters. Een aantal weken daarvoor zal er een competitie-evenement zijn. Amateurartiesten op het terrein van kleinkunst strijden daar om een podiumplek op het festival. Langs deze weg wordt er een brug gelegd tussen amateursector en professioneel circuit.

De voorstellingen duren een half uur. De artiesten spelen drie keer. Het publiek zal met combinatietickets bij de hand worden genomen. Het is mogelijk om vier voorstellingen bij te wonen. De entreeprijzen zijn relatief laag, zo rond de € 20,– om drie voorstellingen te kunnen bezoeken. Hiermee lijkt Amersfoort een eigen Parade te krijgen, zoals dat al het geval is in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Het is dan ook de bedoeling dat Mallejan een jaarlijks terugkerend festival wordt.

Voor het Amersfoortse publiek gaat de Mallejan met zijn vernieuwende aanbod voor verrassingen zorgen. Bekende namen zullen er ook zijn, maar deze zijn toch vooral bedoeld om aandacht te trekken voor minder bekende artiesten.

Het ACF wil een dergelijk vernieuwend initiatief dat ruimte biedt aan opkomend talent graag stimuleren. Kleinkunst is een populaire theatervorm om festivalsgewijs kennis te maken met de actuele ontwikkelingen in de kleinkunst.

Details

Project Kleur – Stichting Nieuw Bach Ensemble

De Stichting Nieuw Bach Ensemble (NwBE) organiseert een voorstelling A capella koormuziek in theaterkunst met als thema “Kleur”. Het is meer dan alleen een concert: naast muziek worden de bezoekers met projecties meegenomen in de sfeer van het thema “Kleur”. Voor het project wordt samenwerking aangegaan met de afdeling Interactive Performance Design van de Faculteit Theater van HKU.

De voorstellingen vinden plaats in februari 2017 in De Veerensmederij in Amersfoort, de thuisbasis van Holland Opera.

Het project past binnen de thema’s ‘binden en diversiteit’ van het ACF en kan worden ondersteund met een vergoeding van de zaalhuur voor het  eerste concert gericht op bejaarden en gehandicapten die anders weinig kans hebben een culturele manifestatie bij te wonen.

Details

Wat gebeurt er als de zoon van een maffiabaas het vak in rolt? Daar gaat de nieuwe misdaad-komedie ‘Barry’s Eerste Deal’ over.

Met Emanuel Coolwijk, Hindrik van den Berg, Ferry Asselbergs, Thij de Haan, Ruben Hoogeveen, Tom Hofman, Marel Roddel en HUUB SMIT als de vader van Barry

REGIE & SCENARIO
Ruwan Heggelman

 

 

DIRECTORS OF PHOTOGRAPHY
Milan Borsten & Gismaro Noslin

GELUID, MONTAGE, KLEUR CORRECTIE EN SOUND DESIGN
Ferrano Meraldi

PRODUCENT
Dees ten Hulscher

GAFFER & SCRIPT CONTINUITEIT
Jordi Welschen

PRODUCTIE
Jantine van den Berg & Charlotte de Lange

OPNAMELEIDING
Marko de Wit

PRODUCTIELEIDING ON SET
Eloïse Wisse

CAST AD
Flory Smit

RUNNERS & PRODUCTIE ASSISTENTEN
Jerry Klein
Mathijs van der Laan
Jari zwaan
Sharon van Bohemen
Quincy Zinnemers

CLAPPERS & CAMERA OPERATORS
Jerry Klein
Mathijs van der Laan
Jari zwaan
Sharon van Bohemen
Quincy Zinnemers

VISUAL EFFECTS
Ashok Rajeswaran

MAKING OF
Sharon van Bohemen

VISAGIE
@ Shirley’s thuiskapster en visagiste

SET FOTOGRAFIE
Marisa Broekhuizen

CATERING
Amigos Cantina

LOCATIE
Stadsring 2, Moorland Investments BV/Lobevis Vastgoed BV

MARKETING
Myrthe Sterk

PROPS
Aart Lensink
Consuela Leidelmeijer
Creative College Amersfoort
De Vries slaapcomfort
Bibliotheek Eemland
Seats2Meet

KLEDING
Kledingbank Amersfoort
Thiago Gomez
Robert-Jan van den Berg

GEZELLIGE SFEER & SUPPORT
Jan Bos

MET DANK AAN
Arya Tariverdi
Jan Bos

Details