Hoe kan ik schenken aan het Amersfoorts Cultuurfonds?

  1. U maakt het door u te schenken bedrag over op onze rekening met IBAN NL59RABO0135187214 t.n.v. Stichting Amersfoorts Cultuurfonds te Amersfoort

  2. U vult bijgaande machtiging in en zendt deze ondertekend aan Stichting Amersfoorts Cultuurfonds, p/a Bellefleurgaarde 36 3824ZD Amersfoort
    .

  3. Wilt u cultuur in Amersfoort steunen maar weet u niet hoe, dan helpen wij u graag. Neem daarvoor contact op met een van de bestuursleden of mailt u naar info@amersfoortscultuurfonds.nl. Wij nemen dan contact met u op.

  4. Wij kunnen u ook in contact brengen met nieuwe ideeën en initiatieven die uw steun nodig hebben. Ook kunt u ons steunen, dan doen wij het werk voor u.