Met een periodieke gift hebt u gemak en optimaal fiscaal voordeel en steunt u het Amersfoorts Cultuurfonds structureel.

 

NB: Per januari 2012 is de Geefwet in werking getreden waardoor u nog voordeliger kunt schenken.

 

NB: Per januari 2014 kan een gever periodieke giften ook vastleggen met een onderhandse schenkingsovereenkomst in plaats van een notariële akte. Volledige aftrekbaarheid vergt vastleggen van de gift voor vijf jaar of langer.

 

De voordelen zijn:

  • U krijgt een deel van uw gift terug van de fiscus. Dit biedt u de mogelijkheid een hoger bedrag aan het Amersfoorts Cultuurfonds te schenken terwijl uw netto donatie gelijk blijft. Deze vorm van schenken is fiscaal geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
  • De gift wordt gedaan in gelijke periodieke uitkeringen gedurende tenminste vijf jaar. U steunt hiermee het Amersfoorts Cultuurfonds structureel.
  • Vanaf 1 januari 2014 kan een gever periodieke giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) ook vastleggen met een onderhandse schenkingsovereenkomst. Om voor aftrekbaarheid in aanmerking te komen dient de gift voor vijf jaar of langer te worden vastgelegd. Het Amersfoorts Cultuurfonds adviseert bij periodieke giften vanaf € 5.000 per jaar, vastlegging met een notariële akte.

 

U kunt hier het formulier van de Overeenkomst periodieke gift downloaden. Graag deze overeenkomst in tweevoud invullen, afdrukken, ondertekenen en opsturen naar:

 

 

 

Stichting Amersfoorts Cultuurfonds

p/a Burgzatenstraat 3

3813 CJ Amersfoort

 

Gemak dient de mens. Indien u het Amersfoorts Cultuurfonds ook wilt machtigen om conform bovenstaande overeenkomst te incasseren, dan verzoeken we u tevens bijgaand formulier Betalingsvolmacht periodieke gift in tweevoud in te vullen, af te drukken, te ondertekenen en op te sturen naar:

 

 

 

Stichting Amersfoorts Cultuurfonds

p/a Burgzatenstraat 3

3813 CJ Amersfoort

 

NB: U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te sturen. U en het Amersfoorts Cultuurfonds bezitten beiden een door partijen getekend exemplaar. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de fiscus uw aangifte controleert, kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

Bedrijfsgiften

Bedrijven hebben de mogelijkheid hun giften te verrekenen binnen de vennootschapsbelasting. Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012, in plaats van de tot dan geldende 10 %, liefst 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt binnen de Geefwet een multiplier van 50%, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

 

Geen schenkbelasting

Vanwege de culturele ANBI-status zijn schenkingen aan het Amersfoorts Cultuurfonds geheel vrijgesteld van schenkbelasting. Dankzij deze fiscale vrijstelling kan uw schenking geheel ten goede komen aan de activiteiten die het Amersfoorts Cultuurfonds ondersteunt.

 

Machtiging zonder onderhandse schenkingsovereenkomst

 

Voor een berg cultuur heb je kiezels, stenen en keien nodig! Als u ons machtigt voor een automatische afschrijving, dan kan dat per maand of eens per jaar. Klik hier voor een machtiging.

 

Het ACF kent de volgende periodieke giften:

Per jaar Per maand
Een kiezel € 50
Kiezeltjes € 4
Een steen € 125
Steentjes € 10
Een kei € 250
Keitjes € 20
Een kanjer van een kei € 300 of meer
Kanjerkeien € 25 of meer

 

 

De informatie op deze pagina is met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Het Amersfoorts Cultuurfonds is niet aansprakelijk voor fouten of omissies. Fiscaal advies is maatwerk. Neemt u vooral contact op met uw financieel adviseur voor de beste mogelijkheden, passend bij uw situatie.

amersfoortse-kei