De leukste theaterwandeling op Tweede Paasdag 2 april 2018.

Wij hebben paaseieren al klaar staan en in ons hoofd zijn we al druk bezig om u uit te nodigen voor een volgend event waar we een subsidie voor verstrekt hebben. Daarom zenden wij u een nieuwe nieuwsbrief van het ACF: www.amersfoortscultuurfonds.nl. We zitten echter niet stil! Nog steeds ondersteunen wij diverse culturele en kunstzinnige projecten. Graag maken we u attent op het aankomende evenement op zondagmiddag 2 april 2018: het Festival Mallejan. Ook dit evenement ondersteunen we dit jaar.

Nu we het geweldige event Gluren bij de Buren achter de rug hebben, willen we u het kleinkunst festival MalleJan onder de aandacht brengen. Het wordt dit jaar voor de 2e keer gehouden in onze mooie stad Amersfoort. Komende maandag 2 april a.s. (tweede paasdag) bent u van harte welkom om te genieten van diverse bekende en onbekende artiesten. Zij doen hun optreden op diverse locaties in Amersfoort. Op onderstaande plattegrond is te zien waar.

 

Op deze middag treden de volgende artiesten op: Flip Noorman, Ronald Snijders,Kiki Schippers,
Special Ivo de Wijs, Emma Lou, Janneke de Bijl, Oeloek en OLDENHERMANNS.
Kom kijken en luisteren en geniet van de talenten in ons eigen Amersfoort. We zijn een Kei in de Kunst en de cultuur. Voor meer informatie over het Mallejan Festival ga naar hun site:
https://www.mallejanfestival.nl/

 

Details

Beste Vrienden van het Amersfoorts Cultuurfonds!

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het ACF vier woonkamers heeft geadopteerd van het Gluren bij de Buren evenement van 11 maart. Een van die kamers was in de centrale hal van het parochiecentrum “De Pastorie”. Hier trad het zangduo Bram & Márchien op. Op de onderstaande foto’s is te zien hoe druk het was. We hebben ruim 100 bezoekers mogen ontvangen. Evenals bij de andere kamers. De folders over het ACF gingen als warme broodjes over de toonbank en we hopen dat de bezoekers bereid zijn om ons te doneren met een mooie gift.

Wilt u meer zien over dit event? Kijk op de facbookpagina’s van Gluren bij de Buren. Ga naar: https://www.facebook.com/glurenbijdeburennl/ en kijk ook de facebookpagina van dit zangduo: https://www.facebook.com/BramMarchien/ ,enz.

Details