Kerstboodschap Amersfoorts Cultuur Fonds

De tijd vliegt! We zitten alweer even in het nieuwe culturele seizoen 2016 – 2017 en al bijna in het nieuwe jaar. In deze nieuwsbrief krijgt u als zeer gewaardeerde donateur en Vriend van het ACF een update van culturele en kunstzinnige projecten die we dankzij uw hulp financieel kunnen ondersteunen. Dat kan op bankrekeningnummer: NL59RABO 0135187214 t.n.v. Stichting Amersfoorts Cultuurfonds. We vertrouwen er op dat u dit ook in het nieuwe jaar blijft doen. Het gaat zoals u weet, niet om enorme bedragen. Ons uitgangspunt om een project te ondersteunen is: ‘Van, voor en door Amersfoort’. We willen met onze beperkte middelen vooral bijdragen aan het stimuleren van startende en jonge kunstenaars en aan culturele en kunstzinnige uitingen die mensen met elkaar verbinden. Kunstenaars weten ons over het algemeen goed te vinden. En we blijven actief met het vinden van nieuwe donateurs! Zoals u misschien weet bestaat het ACF geheel uit vrijwilligers.
Veel handen maken licht werk, dus als je ervaring hebt met Facebook, fondsenwerving en dat soort zaken, ben je zeer welkom!

Naast deze nieuwsbrief zijn we ook te vinden op de onze website, LinkedIn, Facebook en twitter.

 

Het Bestuur van Amersfoorts Cultuurfonds wenst u alvast fijne kerstdagen en een mooi cultureel 2017 toe!

Hartelijke groet,

Ruud Reijnders, Guido van der Brug, Gert-Jan Hoogeveen, Gerard Hilhorst, Mariëtte Christophe, Pieter Weeder en Caro Berghuis.

Details

Welke projecten ondersteunt het ACF dankzij uw donatie?

Hoe bepalen we nu welke projecten we met hulp uw donaties kunnen ondersteunen? Onze doelstelling is vrij breed: ‘cultuur van, voor en door Amersfoort’. We helpen (beginnende) kunstenaars met een financiële bijdrage op weg om hun project te realiseren. We stimuleren vooral vernieuwende kunst met een hoge mate van artisticiteit. Het hoeft niet ‘groots en meeslepend’ te zijn. De grote evenementen worden voldoende ondersteund, al dan niet door de Gemeente.

Dit is hard nodig, want er is een uittocht gaande van kunstenaars uit Amersfoort. Onze Gemeente lijkt vooral oog en oor te hebben voor de economische waarde en kosten van kunst. Helaas minder voor de sociale opbrengst zoals welzijn en verbinding tussen alle Amersfoorters. De projecten die hieraan bijdragen staan op onze website. De meest recente projecten hebben wij u op onze jaarlijkse bijeenkomst op 12 april in de Flint gepresenteerd. In vogelvlucht zijn dat: Van Kniertje tot Diva, Het Tristan Keuris Kamermuziek Concours 2015, Filmproject, Beste Vrienden, Teatro Obstinato, Ik ben Rugby, Het Wilde Oog: Nachtgrond in Amersfoort, Women Unlimited – Dance for Freedom, Keuris Concours 2016, Poppen in het Park.

Details

Emmaschool in de Flint

In februari 2016 ontvingen we een aanvraag van Harmen Quast, docent drama van de Koningin Emmaschool Amersfoort.

Samen met Hans Muris, vakdocent Muziek, heeft Harmen gewerkt aan het theaterproject ‘Emmaschool in de Flint’ voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Het theaterproject maakt onderdeel uit van het curriculum van het lesprogramma en is al twee keer eerder met groot succes uitgevoerd in Theater De Lieve Vrouw Het ACF heeft als co-financier ervoor gezorgd dat ook dit jaar de voorstelling in het Theater De Lieve Vrouw kon plaatsvinden.

Wie er het meest aan hebben zijn de leerlingen zelf. Voor hun zelfbeeld is de ster in een show zijn in een ‘echt’ theater van grote waarde. Gezien worden en bevestigd te worden in hun (eigen)waarde door deze bijzondere mogelijkheid te krijgen.

Ook brengt het onze leerlingen dichterbij de ‘gewone’ maatschappij, die helaas voor hen vaak toch op afstand blijft. Daarnaast profiteert het netwerk en de samenleving op de lange termijn mee. Beperkte jongeren die goed in hun vel zitten en alle ruimte hebben om zicht te ontplooien kosten de samenleving op termijn minder, dan jongeren die angstig blijven en in een beperkt wereldje blijven zitten, waardoor meer dure begeleiding nodig is. De ster zijn in een show in een echt theater is een gouden kans om aan beide dingen te werken.

En de Amersfoorts burgers hebben de kans om een mooie voorstelling te zien, geschreven en opgevoerd door verstandelijk beperkte jongeren. De verbinding die zo tot stand komt tussen jongeren met een beperking en de burgers van Amersfoort is van grote waarde. Deze twee gescheiden werelden moeten elkaar vaker ontmoeten. Door de voorstelling op te nemen in Theater De Lieve Vrouw, en dus ook hun reguliere communicatie, wordt er een veel grotere doelgroep bereikt en worden drempels voor het bezoek van deze doelgroep verlaagd.

Het ACF is van mening dat het een sympathiek initiatief is om kinderen uit het speciaal onderwijs in het Onze Lieve Vrouw Theater te laten optreden. Graag willen we met onze ondersteuning laten zien dat we er zijn voor alle Amersfoorters!

Details

Muurgedichten – Stichting Muurpoëzie

Op 30 september 2016 waren we getuige van de onthulling door onze burgemeester Lucas Bolsius, van de eerste vier muurgedichten in de historische binnenstad van Amersfoort. Op zo’n 10 ‘kale’ wanden van panden worden in 2016 en 2017 gedichten en/of korte poëtische teksten geplaatst die inspirerend zijn, die gaan over de plek of omgeving of over een thema dat op die plek actueel is of was.

Met een glas champagne in de hand wandelden we op een zonnige vrijdagmiddag in gezelschap van stadsdichter Nynke Geertsma, de andere dichters, de burgemeester en belangstellenden, door de stad. Het was bijzonder om de dichters uit ‘eigen werk’ te laten voordragen. Hilarisch was een van de laatste onthullingen, die niet helemaal vlekkeloos verliep…

Metamorfose van Burgemeester Lucas Bolsius ‘voor en na’

We kijken uit naar de volgende muurgedichten, die een toegevoegde waarde bieden aan de schoonheid en geschiedenis van onze binnenstad. Het ACF ondersteunt het project dan ook van harte omdat het een bijdrage levert aan de ‘beleefbaarheid van het cultureel erfgoed’.

Details

Kleinkunstfestival Malleman – Stichting Kleinkunst Amersfoort

Ben Groenedijk wil met het festival een staalkaart bieden van de Nederlandse kleinkunst. Het accent ligt op jong talent en ook zeker uit de Amersfoortse regio. 

In de eerste editie, op 2e Paasdag 17 april 2017, komen er tien podia in de binnenstad van Amersfoort en evenzovele artiesten. De finale vindt plaats in De Flint, met een keur van cabaret, luisterliedjes, stand up comedy, plezierdichters. Een aantal weken daarvoor zal er een competitie-evenement zijn. Amateurartiesten op het terrein van kleinkunst strijden daar om een podiumplek op het festival. Langs deze weg wordt er een brug gelegd tussen amateursector en professioneel circuit.

De voorstellingen duren een half uur. De artiesten spelen drie keer. Het publiek zal met combinatietickets bij de hand worden genomen. Het is mogelijk om vier voorstellingen bij te wonen. De entreeprijzen zijn relatief laag, zo rond de € 20,– om drie voorstellingen te kunnen bezoeken. Hiermee lijkt Amersfoort een eigen Parade te krijgen, zoals dat al het geval is in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Het is dan ook de bedoeling dat Mallejan een jaarlijks terugkerend festival wordt.

Voor het Amersfoortse publiek gaat de Mallejan met zijn vernieuwende aanbod voor verrassingen zorgen. Bekende namen zullen er ook zijn, maar deze zijn toch vooral bedoeld om aandacht te trekken voor minder bekende artiesten.

Het ACF wil een dergelijk vernieuwend initiatief dat ruimte biedt aan opkomend talent graag stimuleren. Kleinkunst is een populaire theatervorm om festivalsgewijs kennis te maken met de actuele ontwikkelingen in de kleinkunst.

Details

Project Kleur – Stichting Nieuw Bach Ensemble

De Stichting Nieuw Bach Ensemble (NwBE) organiseert een voorstelling A capella koormuziek in theaterkunst met als thema “Kleur”. Het is meer dan alleen een concert: naast muziek worden de bezoekers met projecties meegenomen in de sfeer van het thema “Kleur”. Voor het project wordt samenwerking aangegaan met de afdeling Interactive Performance Design van de Faculteit Theater van HKU.

De voorstellingen vinden plaats in februari 2017 in De Veerensmederij in Amersfoort, de thuisbasis van Holland Opera.

Het project past binnen de thema’s ‘binden en diversiteit’ van het ACF en kan worden ondersteund met een vergoeding van de zaalhuur voor het  eerste concert gericht op bejaarden en gehandicapten die anders weinig kans hebben een culturele manifestatie bij te wonen.

Details