Kerstboodschap Amersfoorts Cultuur Fonds

De tijd vliegt! We zitten alweer even in het nieuwe culturele seizoen 2016 – 2017 en al bijna in het nieuwe jaar. In deze nieuwsbrief krijgt u als zeer gewaardeerde donateur en Vriend van het ACF een update van culturele en kunstzinnige projecten die we dankzij uw hulp financieel kunnen ondersteunen. Dat kan op bankrekeningnummer: NL59RABO 0135187214 t.n.v. Stichting Amersfoorts Cultuurfonds. We vertrouwen er op dat u dit ook in het nieuwe jaar blijft doen. Het gaat zoals u weet, niet om enorme bedragen. Ons uitgangspunt om een project te ondersteunen is: ‘Van, voor en door Amersfoort’. We willen met onze beperkte middelen vooral bijdragen aan het stimuleren van startende en jonge kunstenaars en aan culturele en kunstzinnige uitingen die mensen met elkaar verbinden. Kunstenaars weten ons over het algemeen goed te vinden. En we blijven actief met het vinden van nieuwe donateurs! Zoals u misschien weet bestaat het ACF geheel uit vrijwilligers.
Veel handen maken licht werk, dus als je ervaring hebt met Facebook, fondsenwerving en dat soort zaken, ben je zeer welkom!

Naast deze nieuwsbrief zijn we ook te vinden op de onze website, LinkedIn, Facebook en twitter.

 

Het Bestuur van Amersfoorts Cultuurfonds wenst u alvast fijne kerstdagen en een mooi cultureel 2017 toe!

Hartelijke groet,

Ruud Reijnders, Guido van der Brug, Gert-Jan Hoogeveen, Gerard Hilhorst, Mariëtte Christophe, Pieter Weeder en Caro Berghuis.

Details

Welke projecten ondersteunt het ACF dankzij uw donatie?

Hoe bepalen we nu welke projecten we met hulp uw donaties kunnen ondersteunen? Onze doelstelling is vrij breed: ‘cultuur van, voor en door Amersfoort’. We helpen (beginnende) kunstenaars met een financiële bijdrage op weg om hun project te realiseren. We stimuleren vooral vernieuwende kunst met een hoge mate van artisticiteit. Het hoeft niet ‘groots en meeslepend’ te zijn. De grote evenementen worden voldoende ondersteund, al dan niet door de Gemeente.

Dit is hard nodig, want er is een uittocht gaande van kunstenaars uit Amersfoort. Onze Gemeente lijkt vooral oog en oor te hebben voor de economische waarde en kosten van kunst. Helaas minder voor de sociale opbrengst zoals welzijn en verbinding tussen alle Amersfoorters. De projecten die hieraan bijdragen staan op onze website. De meest recente projecten hebben wij u op onze jaarlijkse bijeenkomst op 12 april in de Flint gepresenteerd. In vogelvlucht zijn dat: Van Kniertje tot Diva, Het Tristan Keuris Kamermuziek Concours 2015, Filmproject, Beste Vrienden, Teatro Obstinato, Ik ben Rugby, Het Wilde Oog: Nachtgrond in Amersfoort, Women Unlimited – Dance for Freedom, Keuris Concours 2016, Poppen in het Park.

Details

Emmaschool in de Flint

In februari 2016 ontvingen we een aanvraag van Harmen Quast, docent drama van de Koningin Emmaschool Amersfoort.

Samen met Hans Muris, vakdocent Muziek, heeft Harmen gewerkt aan het theaterproject ‘Emmaschool in de Flint’ voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Het theaterproject maakt onderdeel uit van het curriculum van het lesprogramma en is al twee keer eerder met groot succes uitgevoerd in Theater De Lieve Vrouw Het ACF heeft als co-financier ervoor gezorgd dat ook dit jaar de voorstelling in het Theater De Lieve Vrouw kon plaatsvinden.

Wie er het meest aan hebben zijn de leerlingen zelf. Voor hun zelfbeeld is de ster in een show zijn in een ‘echt’ theater van grote waarde. Gezien worden en bevestigd te worden in hun (eigen)waarde door deze bijzondere mogelijkheid te krijgen.

Ook brengt het onze leerlingen dichterbij de ‘gewone’ maatschappij, die helaas voor hen vaak toch op afstand blijft. Daarnaast profiteert het netwerk en de samenleving op de lange termijn mee. Beperkte jongeren die goed in hun vel zitten en alle ruimte hebben om zicht te ontplooien kosten de samenleving op termijn minder, dan jongeren die angstig blijven en in een beperkt wereldje blijven zitten, waardoor meer dure begeleiding nodig is. De ster zijn in een show in een echt theater is een gouden kans om aan beide dingen te werken.

En de Amersfoorts burgers hebben de kans om een mooie voorstelling te zien, geschreven en opgevoerd door verstandelijk beperkte jongeren. De verbinding die zo tot stand komt tussen jongeren met een beperking en de burgers van Amersfoort is van grote waarde. Deze twee gescheiden werelden moeten elkaar vaker ontmoeten. Door de voorstelling op te nemen in Theater De Lieve Vrouw, en dus ook hun reguliere communicatie, wordt er een veel grotere doelgroep bereikt en worden drempels voor het bezoek van deze doelgroep verlaagd.

Het ACF is van mening dat het een sympathiek initiatief is om kinderen uit het speciaal onderwijs in het Onze Lieve Vrouw Theater te laten optreden. Graag willen we met onze ondersteuning laten zien dat we er zijn voor alle Amersfoorters!

Details

Muurgedichten – Stichting Muurpoëzie

Op 30 september 2016 waren we getuige van de onthulling door onze burgemeester Lucas Bolsius, van de eerste vier muurgedichten in de historische binnenstad van Amersfoort. Op zo’n 10 ‘kale’ wanden van panden worden in 2016 en 2017 gedichten en/of korte poëtische teksten geplaatst die inspirerend zijn, die gaan over de plek of omgeving of over een thema dat op die plek actueel is of was.

Met een glas champagne in de hand wandelden we op een zonnige vrijdagmiddag in gezelschap van stadsdichter Nynke Geertsma, de andere dichters, de burgemeester en belangstellenden, door de stad. Het was bijzonder om de dichters uit ‘eigen werk’ te laten voordragen. Hilarisch was een van de laatste onthullingen, die niet helemaal vlekkeloos verliep…

Metamorfose van Burgemeester Lucas Bolsius ‘voor en na’

We kijken uit naar de volgende muurgedichten, die een toegevoegde waarde bieden aan de schoonheid en geschiedenis van onze binnenstad. Het ACF ondersteunt het project dan ook van harte omdat het een bijdrage levert aan de ‘beleefbaarheid van het cultureel erfgoed’.

Details

Kleinkunstfestival Malleman – Stichting Kleinkunst Amersfoort

Ben Groenedijk wil met het festival een staalkaart bieden van de Nederlandse kleinkunst. Het accent ligt op jong talent en ook zeker uit de Amersfoortse regio. 

In de eerste editie, op 2e Paasdag 17 april 2017, komen er tien podia in de binnenstad van Amersfoort en evenzovele artiesten. De finale vindt plaats in De Flint, met een keur van cabaret, luisterliedjes, stand up comedy, plezierdichters. Een aantal weken daarvoor zal er een competitie-evenement zijn. Amateurartiesten op het terrein van kleinkunst strijden daar om een podiumplek op het festival. Langs deze weg wordt er een brug gelegd tussen amateursector en professioneel circuit.

De voorstellingen duren een half uur. De artiesten spelen drie keer. Het publiek zal met combinatietickets bij de hand worden genomen. Het is mogelijk om vier voorstellingen bij te wonen. De entreeprijzen zijn relatief laag, zo rond de € 20,– om drie voorstellingen te kunnen bezoeken. Hiermee lijkt Amersfoort een eigen Parade te krijgen, zoals dat al het geval is in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Het is dan ook de bedoeling dat Mallejan een jaarlijks terugkerend festival wordt.

Voor het Amersfoortse publiek gaat de Mallejan met zijn vernieuwende aanbod voor verrassingen zorgen. Bekende namen zullen er ook zijn, maar deze zijn toch vooral bedoeld om aandacht te trekken voor minder bekende artiesten.

Het ACF wil een dergelijk vernieuwend initiatief dat ruimte biedt aan opkomend talent graag stimuleren. Kleinkunst is een populaire theatervorm om festivalsgewijs kennis te maken met de actuele ontwikkelingen in de kleinkunst.

Details

Project Kleur – Stichting Nieuw Bach Ensemble

De Stichting Nieuw Bach Ensemble (NwBE) organiseert een voorstelling A capella koormuziek in theaterkunst met als thema “Kleur”. Het is meer dan alleen een concert: naast muziek worden de bezoekers met projecties meegenomen in de sfeer van het thema “Kleur”. Voor het project wordt samenwerking aangegaan met de afdeling Interactive Performance Design van de Faculteit Theater van HKU.

De voorstellingen vinden plaats in februari 2017 in De Veerensmederij in Amersfoort, de thuisbasis van Holland Opera.

Het project past binnen de thema’s ‘binden en diversiteit’ van het ACF en kan worden ondersteund met een vergoeding van de zaalhuur voor het  eerste concert gericht op bejaarden en gehandicapten die anders weinig kans hebben een culturele manifestatie bij te wonen.

Details

Wat gebeurt er als de zoon van een maffiabaas het vak in rolt? Daar gaat de nieuwe misdaad-komedie ‘Barry’s Eerste Deal’ over.

Met Emanuel Coolwijk, Hindrik van den Berg, Ferry Asselbergs, Thij de Haan, Ruben Hoogeveen, Tom Hofman, Marel Roddel en HUUB SMIT als de vader van Barry

REGIE & SCENARIO
Ruwan Heggelman

 

 

DIRECTORS OF PHOTOGRAPHY
Milan Borsten & Gismaro Noslin

GELUID, MONTAGE, KLEUR CORRECTIE EN SOUND DESIGN
Ferrano Meraldi

PRODUCENT
Dees ten Hulscher

GAFFER & SCRIPT CONTINUITEIT
Jordi Welschen

PRODUCTIE
Jantine van den Berg & Charlotte de Lange

OPNAMELEIDING
Marko de Wit

PRODUCTIELEIDING ON SET
Eloïse Wisse

CAST AD
Flory Smit

RUNNERS & PRODUCTIE ASSISTENTEN
Jerry Klein
Mathijs van der Laan
Jari zwaan
Sharon van Bohemen
Quincy Zinnemers

CLAPPERS & CAMERA OPERATORS
Jerry Klein
Mathijs van der Laan
Jari zwaan
Sharon van Bohemen
Quincy Zinnemers

VISUAL EFFECTS
Ashok Rajeswaran

MAKING OF
Sharon van Bohemen

VISAGIE
@ Shirley’s thuiskapster en visagiste

SET FOTOGRAFIE
Marisa Broekhuizen

CATERING
Amigos Cantina

LOCATIE
Stadsring 2, Moorland Investments BV/Lobevis Vastgoed BV

MARKETING
Myrthe Sterk

PROPS
Aart Lensink
Consuela Leidelmeijer
Creative College Amersfoort
De Vries slaapcomfort
Bibliotheek Eemland
Seats2Meet

KLEDING
Kledingbank Amersfoort
Thiago Gomez
Robert-Jan van den Berg

GEZELLIGE SFEER & SUPPORT
Jan Bos

MET DANK AAN
Arya Tariverdi
Jan Bos

Details

Door kunst en cultuur leer je elkaar kennen

Voorzitter Ruud Reijnders opent de vergadering

Voorzitter Ruud Reijnders opent de vergadering

Foto: Gerard Hilhorst

 

Op 12 april 2016 organiseerde het bestuur van het Amersfoorts Cultuur Fonds in theater de Flint een donateursavond. Dit jaar is het eerste lustrum voor dit fonds en werd er verslag gedaan van de activiteiten die dit fonds, zoal ondernomen heeft in het afgelopen jaar. Het Amersfoorts Cultuurfonds is vijf jaar geleden opgericht vanuit en vanwege de slechte economische tijden. Het fonds heeft gedurende vijf jaar haar steentje bijgedragen aan het ondersteunen en het in stand houden van een aangenaam cultureel klimaat in onze stad.

Inmiddels klimt de economie weer uit het dal en is het fonds vijf jaar verder. Hun motto is nog steeds: ‘Van Amersfoort, voor Amersfoort, door Amersfoort’. Het sleutelwoord van dit fonds is verbinding leggen en maken. Het zal dan ook in de komende jaren het referentiekader worden bij de beoordeling van nieuwe aanvragen. En aangezien de jeugd de toekomst heeft, zal dat het tweede referentiepunt worden.

 

Gastonmoetingen

Na dit gedeelte was er plek voor andere activiteiten, zo was gastspreker Ruwan Heggelman uitgenodigd die op het thema verbinden in ging en zijn eigen visie daarop los liet. Hij nam de bezoekers mee in zijn filmproject: Beste vrienden mee en wat deze film allemaal teweeg heeft gebracht. Deze film is inmiddels al op diverse festivals vertoond en is daar goed ontvangen en het is mooie Amersfoort promotie. Deze film is mede tot stand gekomen met een subsidie van het ACF.

Na zijn mooie betoog was er tijd voor muziek. Hiervoor hadden we Jawa en Shaza Manla uitgenodigd. Zij komen uit Syrië en wonen samen met hun ouders ruim een half jaar in ons land. Zij lieten ons de kunst en cultuur horen van dit land en de omringende landen. Jawa en Shaza Manla zijn bij het Nederlandse publiek op nieuwjaarsdag bekend geworden door een muzikaal optreden samen met het Nederlands Blazers Ensemble. Maar ook door een interview in het TV-programma: Vrije geluiden.

 

Optreden Jawa en Shaza Manla

Optreden Jawa en Shaza Manla

Foto van YouTube

 

Reacties van bezoekers

Na afloop was er tijd voor een borrel. Laurens Bruin, rechterhand van Ruwan Heggelman en webmaster. “Ik vond deze avond erg leuk, omdat er diverse projecten werden getoond en de muziek. Verder vond ik het ook belangrijk dat de aanwezigen konden zien dat mede door dit fonds het filmproject van Ruwan is gefinancierd Hierdoor kond dit toch door gaan. Zonder deze subsidie was dat niet mogelijk en dat zou erg jammer zijn geweest. Het ACF heeft mijn hart gestolen.”

Ook Herman Dummer draagt het ACF een warm hart toe en helpt af en toe waar hij kan. “Zo heb ik hen twee jaar geleden geholpen met strategie vraagstukken. Dit is ook te zien op de site en kijk dan naar de video, waarin Gabino Dorigo in te zien is. Maar daarnaast ben ik ook hier als voorzitter van kunst in Amersfoort, omdat we voor het zelfde doel gaan en elkaar weer kunnen ontmoeten. Tot slot moet ik ook zeggen Amersfoort niet meer zonder het ACF kan, want ik vind het stoer en koel dat dit fonds het eerste particuliere fonds is in ons land. We zijn gewoon een kei in kunst en cultuur!”

Naast Herman zat Hans Kattemölle en hij is voorzitter van het Amersfoorts Jeugd Orkest. Op de vraag waarom hij hier is geeft hij als reactie: “Ik kom elk jaar naar deze bijeenkomst, omdat ik met het ACF iets heb. Het is gewoon een prachtig initiatief en het is een motor om voldoende cultuur in onze stad mogelijk te maken. Kunst en cultuur is de smeerolie van de samenleving. Ik denk ook dat de samenleving dat nog meer nodig heeft dan ooit.” Het ACF is ook nauw betrokken bij het AJO en dan vooral bij het Tristan Keuris componisten- en kamerconcours. Tot slot wens ik dat heel veel mensen gaan inzien dat het ACF heel belangrijk is dat dit fonds blijft bestaan en dat er volgend jaar een dubbele begroting gepresenteerd kan worden, want er moet echt geld bij! Het ACF laat goed zien wat zij voor een waarde betekent.”

Voordat Shaza samen met haar zus Jawa naar huis ging vroegen we haar om een reactie hoe hun het vonden om voor dit publiek te spelen. “Ik vond het hier heel erg leuk en heb samen met mijn zus goed gespeeld.” Ook Jawa gaf nog een reactie op deze avond. “Ik vond het heel gezellig en heel erg leuk.” Beide dames hebben inmiddels een volle agenda. Zo spelen ze, samen met een groot symfonieorkest, op 4 mei in hun woonplaats Haarlem. Op deze avond was ook dirigent Rolf Buijs van het AJO aanwezig en hij was erg onder indruk van het optreden van deze jonge dames. Hij had daar de volgende reactie op: “ Ik heb geleerd dat het ACF aan de wieg stond van de Tristan Keuris concoursen en nu heb deze twee jonge musici ontmoet. Dit sloeg een mooie brug tussen de westerse wereld en het Midden-Oosten. Wat betreft dit laatste komt dat steeds meer dichterbij en leuk dat er ook een muzikale brug is geslagen met kwarttonen muziek.”

Ook een kennis van Caro Berghuis (secretaris van het ACF), Martin de Ruijter, kwam speciaal uit Amsterdam naar deze avond. Hij vertelde ons: “Ik ben geïnteresseerd in kunst en cultuur en kom door het contact met Caro ook vaker in Amersfoort. Maar ook het thema met de twee vluchtingenmeisjes sprak mij erg aan, omdat ik zelf ben opgegroeid in de migrantenwijk Bijlmermeer. Ik ben nu erg onder de indruk van de gasten die op deze avond waren uitgenodigd. Door kunst en cultuur wordt je naast het eten en drinken gewoon mens als je schoonheid gaat bewonderen. Dit is misschien wel de essentie om mens te zijn.”

Voorzitter Ruud Reijnders kijkt terug op een geweldige avond, omdat er een leuke combi was van inhoud en een frisse inbreng van de twee Syrische meisjes. Zij speelden hele mooie muziek. Na dit mooie moment gaat hij samen met de andere mede bestuursleden en Vrienden van het ACF heel hard aan de slag met het werven van het fondsen, zodat het ACF in de toekomst mooie ontmoetingen in Amersfoort kunnen faciliteren!

Details

Finale 2e Keuris Componisten Concours

Het ACF maakt u graag attent op de finale van het Tristan Keuris Componisten Concours.

Componisten van alle leeftijden uit maar liefst 25 landen reageerden op de oproep van het Keuris Componisten Concours om een publieksvriendelijke compositie te schrijven voor jeugdsymfonieorkest of ensemble (klarinet, cello en piano). Uit de 70 inzendingen koos een vakjury zes composities, die tijdens het Finale Concert ten gehore worden gebracht door het Amersfoorts Jeugd Orkest en het Keuris Ensemble.

Het Keuris Ensemble speelt voor deze gelegenheid met drie jeugdige musici die de strenge selectie doorstonden tijdens de Keuris Voorspeeldagen. Voorafgaand aan het Finale Concert worden zij gecoacht door de professionele musici van het ensemble en de genomineerde componisten.

Na afloop van het concert worden de winnende composities bekendgemaakt. Er zijn acht prijzen te verdelen: 2 eerste prijzen, 2 tweede prijzen, 2 derde prijzen en publieksprijzen in de categorieën jeugdsymfonieorkest en ensemble.

Tijdens het juryberaad wordt met alle aanwezigen (inclusief publiek en orkest) een compositie tot stand gebracht onder leiding van een dirigent. Dit werk wordt gedurende het beraad ook uitgevoerd én opgenomen.

De jury bestaat onder anderen uit oud-leerlingen van Tristan Keuris, die 70 jaar geleden werd geboren in Amersfoort en 20 jaar geleden op 50-jarige leeftijd overleed. Hij was docent aan verschillende conservatoria en ontving in 1975 de Matthijs Vermeulenprijs voor zijn werk Sinfonia. Daarmee verwierf hij internationale bekendheid; hij kreeg opdrachten van Houston Symphony Orchestra, de orkesten van de BBC en het Orchestra Sinfonica dell’Emilia-Romagna.

Programma
Uitvoering van zes wereldpremières van de genomineerde composities:

Categorie Ensemble (klarinet, cello en piano)
YoungWoo Yoo (*1983 Zuid Korea) met Trio
Xiao Hu (*1957 China) met Native Style
Jack Stone (*1992 Verenigd Koninkrijk) met Flight of Icarus

Categorie Jeugdsymfonieorkest
Danny de Graan (*1973 Nederland) met ZAP!
Alice Hong (*1992 Verenigde Staten) met Phoenix
Larry Tuttle (*1955 Verenigde Staten) met By Steam or by Dream

Pauze (gratis consumptie en publieksstemming)

Publiekscompositie met orkest
Juryuitslag en prijsuitreiking
Borrel

Uitvoerenden
Amersfoort Jeugd Orkest
o.l.v. Rolf Buijs

Keuris Ensemble
Maria Du Toit, klarinet
Joris van den Berg, cello
Henry Kelder, piano

Winnaars Keuris Voorspeeldagen
Sophie Schreurs, klarinet
Jasper den Hond, cello
Aafko Boonstra, piano

Presentatie: Mike Boddé

Publiekscompositie met orkest o.l.v. Carlo Balemans (tijdens het juryberaad)

Jury: Jeff Hamburg, Joost Kleppe, Gijs van Dijk, Rolf Buijs en Henry Kelder

Ambassadeur Keuris Componisten Concours: Willem Jeths, Componist des Vaderlands

Website

Details

Amsterdamse componist genomineerd voor prijs Keuris Componisten Concours

Wereldpremière van compositie in Amersfoort

DFoto van Michiel Mensinghe Amsterdamse componist Danny de Graan (43) is voor zijn compositie ‘Zap!’ genomineerd voor een prijs van het Keuris Componisten Concours in de categorie Jeugdsymfonieorkest. Hij is daarmee de enige Nederlandse componist die is doorgedrongen tot de finale van het Concours. Het Finale Concert vindt zaterdag 21 mei plaats in de Flint in Amersfoort, de geboorteplaats van Tristan Keuris, naar wie het concours is vernoemd. Keuris is een van de belangrijkste naoorlogse Nederlands componisten.

Voor het tweejaarlijkse Componisten Concours stuurden 65 componisten uit 25 landen composities in voor Ensemble of Jeugdsymfonieorkest; voorwaarde was dat de werken speelbaar moesten zijn voor de jeugdige (gevorderde) amateur.

Naast het werk van De Graan zijn twee composities genomineerd voor de categorie Jeugdsymfonieorkest en drie voor de categorie Ensemble. De genomineerde componisten komen uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, China, de Verenigde Staten en Zuid-Korea.

Danny de Graan is geboren en getogen in Amsterdam, deed verschillende studies op het gebied van muziek en werd uiteindelijk componist. ,,Ik componeer zowel techno, reclamemuziek als hedendaagse klassieke muziek.’’ De compositie die hij heeft geschreven voor het concours omschrijft hij als ‘modern met een knipoog’. ,,Het is een verhaal; ik neem de mensen mee in de moderne samenleving van dit moment, waarin alles heel snel gaat’’, zegt De Graan.

Tijdens het Finale Concert beleven de zes composities een wereldpremière: drie ervan worden uitgevoerd door het professionele Keuris Ensemble samen met jeugdige musici, jongeren tot 21 jaar die klarinet, piano of cello spelen. Het Amersfoorts Jeugd Orkest neemt de uitvoering van de andere drie werken voor zijn rekening.

Componist des Vaderlands en oud-leerling van Keuris, Willem Jeths, is ambassadeur van het concours. Hij benadrukt het belang van het KCC: ,,In deze tijd waarin jonge componisten weer graag voor het symfonieorkest componeren, is het Keuris Componistenconcours een absolute must. Tristan Keuris die tegen de keer in voor het symfonieorkest bleef componeren en het repertoire wist te verrijken met grootse werken blijft voor ons een bron van inspiratie.’’’

De jury van het Componistenconcours bestaat onder anderen uit oud-leerlingen van Tristan Keuris, die in 1996 op 50-jarige leeftijd overleed. Hij was docent aan verschillende conservatoria en ontving in 1975 de Matthijs Vermeulenprijs voor zijn werk Sinfonia. Daarmee verwierf hij internationale bekendheid; zo kreeg hij opdrachten van Houston Symphony Orchestra, de orkesten van de BBC en het Orchestra Sinfonica dell’Emilia-Romagna.

Kaarten voor het Finale Concert op 21 mei zijn verkrijgbaar via www.deflint.nl. Meer informatie over het 2e Keuris Componisten Concours op www.keurisconcours.nl

Details