Het Tristan Keuris Kamerconcert Concours vond plaats in het voorjaar. Het afsluitende finale bleef tot het allerlaatste moment spannend. Er werd mooi en op hoog niveau gemusiceerd. De jury stond voor een moeilijke opgave, maar heeft uiteindelijk na zorgvuldige overweging toch in elke categorie een winnaar kunnen aanwijzen. Het Amersfoorts Cultuurfonds, dat als doel heeft om steun te verwerven van particulieren en bedrijven om cultuur in Amersfoort op een hoog niveau te houden, heeft het initiatief genomen om dit concours plaats te laten vinden. Daarbij heeft het Amersfoorts Cultuurfonds Van Lanschot Bankiers warm kunnen maken voor dit ambitieuze plan en is dit bedrijf bereid om het concours financieel te steunen. Voor de organisatie werkt het Amersfoorts Cultuurfonds samen met de Muziekschool van Scholen in de Kunst. van lanschottristan keuris logo